HERMES STANDARD

Hermes Standard to w pełni zintegrowany system wspomagający zarządzanie firmą o dowolnej branży. Oferuje nowoczesne, kompleksowe i elastyczne rozwiązanie dla małego i średniego przedsiębiorstwa. W jego skład wchodzi Pakiet podstawowy, opcje dodatkowe Pakietu podstawowego oraz moduły opcjonalne. Pakiet podstawowy, stanowiący jądro systemu, zawiera m.in.

- Część magazynowo handlową

- Rozrachunki

- Rejestry VAT

- Analizy

- Obsługę podstawowych kartotek systemu: kontrahentów, pracowników, towarów, wyrobów itp.

- Funkcje administracyjne

Pakiet podstawowy posiada również kilka opcji dodatkowych, do których należą:

- Obsługa akwizycji

- Obsługa urządzeń mobilnych

- Obsługa walut

- Obsługa oddziałów

- Plany transakcji (faktury seryjne)

- Zlecenia usługowe

Do Pakietu standardowego można dołączyć również moduły opcjonalne (Księga Handlowa, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Produkcja, Zarządzanie Kontaktami (CRM)).