Hibernate 3.0

Program umożliwiający mapowanie obiektowo-relacyjne (object/relational mapping). Mapowanie obiektowo-relacyjne oznacza technikę odwzorowania obiektowego modelu na relacyjną bazę danych za pomocą schematu bazującego na języku zapytań SQL. Jednym słowem, Hibernate pozwala tworzyć bazodanowe aplikacje bez specjalnego wgłębiania się w struktury baz danych, a jedynie operując na zwykłych obiektach Javy. Uwalnia nas od ręcznego generowania skomplikowanych zapytań z wykorzystaniem SQL i JDBC, ponieważ samo wygeneruje za nas te zapytania.

Program sam zadba także o przekształcenie klas Javy w tabele bazy danych oraz konwersję typów pomiędzy Javą, a typami bazy. Posiada własny język zapytań (HQL), będący obiektowym rozszerzeniem standardowego SQL. Hibernate może być używane w samodzielnych aplikacjach, jak też integruje się w pełni z dostępnymi na rynku serwerami aplikacji i kontenerami serwletów. Co ważne, Hibernate pozwala na uniezależnienie się od bazy, która ma być wykorzystywana do składowania danych.


Liczba pobrań: 1437
Cena/licencja:GPL
Producent/dystrybutor:Hibernate.org
Rozmiar:17.76 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Liczba pobrań: 1437
Cena/licencja:GPL
Producent/dystrybutor:Hibernate.org
Rozmiar:17.76 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Program miesiąca