Hodowla Roślin 13.0.1

Hodowla Roślin to program umożliwiający prowadzenie elektronicznej ewidencji posiadanych roślin.

Hodowla Roślin posiada wiele użytecznych cech. Warto wymienić najważniejsze.

- Pozwala szybko wyszukać informacje o konkretnej roślinie

- Zapisać w bazie danych wszystkie niezbędne informacje na temat posiadanych roślin

- Zapisać w bazie danych zdjęcia roślin

- Wydrukować kartę informacyjną rośliny - wszystkie informacje na temat rośliny włącznie ze zdjęciami

- Wydrukować historię rośliny

- Przypisywać dodatkowe dowolne informacje oraz parametry roślinom

- Zapisywać w bazie danych pliki oraz kontakty związane z poszczególnymi roślinami

- Skanować bezpośrednio z programu informacje związane z posiadanymi roślinami

O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki jej wydaniu demo.