HOMM 3: Shadow of Death

Łata usuwa niedociągnięcia występujące w grze oraz rozbudowuje opisy poszczególnych scenariuszy.