HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere to wtyczka do Firefoxa i Chroma, która będzie wymuszała połączanie HTTPS na popularnych stronach. Rozszerzenie obsługuje takie strony jak: Google czy Wikipedia.

HTTPS Everywhere w najnowszej wersji posiada funkcję Decentralized SSL Observatory, która będzie na ostrzegała przed lukami lub podrobionymi certyfikatami SSL. Rozszerzenie zostało stworzone przez Electronic Frontier Foundation.