Huddle 2.11 (iPhone)

Huddle to aplikacją oferująca zestaw funkcji Basecamp z dodatkowymi funkcjami harmonogramu spotkań, webconferencing i edycją dokumentów. Projekty w programie zostały podzielone na obszary robocze i dzięki czemu użytkownik może bardziej skupić się na pracy niż przydzielaniu zadań, choć zarządzanie zadaniami jest nadal większa częścią Huddle.

Huddle pozwala na dostęp do obszarów roboczych, przeglądań zadań i dokumentów, zatwierdzanie ich oraz kontakt z pracownikami.

Aplikacja Huddle jest bezpłatne, jednak, aby posiadać przestrzeń dyskową należy wykupić jedno z oferowanych płatnych kont.