iAddressX 2.1.1

Pokazuje wszystkie wpisy z książki Address Book na pasku menu, dając do nich dostęp z poziomu dowolnej aplikacji z pomocą skrótu klawiaturowego. Pozycje w książce są posortowane w grupy. Samemu można określić, które grupy i informacje w opisach pojawią się w menu.