Iceows 4.20b PL

Program służy do kompresji i dekompresji plików w formatach ARJ oraz ZIP. Umożliwia rozpakowanie plików TAR, CAB, RAR, ACE, PK3.