Image Cotracker 2.0

Pomaga gromadzić grafiki ze stron internetowych. Współpracuje z IE 5 i 6. Program notuje także miejsce i datę pobrania, dzięki czemu można zawsze powrócić pod dany adres. Kliknięcie na grafice prawym przyciskiem myszki i wybranie polecenia Grab Image uruchamia Image Co-Tracker. Grafika jest lokowana w bazie programu. Można go uruchomić w menu – Narzędzia – Image Co-Tracker.