ImageLister 1.00

Wtyczka do Total Commandera, która umożliwia otwieranie plików graficznych m.in. TIFF, TGA, PCX, PCD, GIF, BMP, RLE, DIB, PSD, PSP, PNG.