IndieToolbar 2.5

Bezpłatny, internetowy pasek narzędzi. Współpracuje z każdą, domyślnie zainstalowaną przeglądarką. Pozostawia samą przeglądarkę oraz system nienaruszonym. Nowość w wersji 2.5 stanowi komplet 25 nowych ikon, które możemy przyporządkować do określonych funkcji.