Instant Interactive Drills 5.2

Program edukacyjny stanowiący bardzo dobrą pomoc w nauczaniu początkowym, dzięki któremu uczniom łatwo jest zrozumieć zagadnienia dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Kolorowy interfejs jest atrakcyjny dla młodych użytkowników a pomoce naukowe w postaci osi liczbowej, klocków a nawet palców pozwalją lepiej zgłębić problem. Jeśli twoje dziecko ma kłopoty z mnożeniem "pod kreską" Instant Interactive Drills również pomoże.