Internet Connection Counter 7.1

Program Internet Connection Counter 7.1 wyświetla różne statystyki dotyczące połączeń z Internetem realizowanych za pośrednictwem modemu telefonicznego, sieci GPRS oraz LAN (TCP/IP). Program może obsługiwać prawie wszystkie rodzaje planów taryfowych stosowanych przez dostawców Internetu w różnych krajach (koszt 1 godziny połączenia lub 1 Mb wygenerowanego ruchu).