Inverted Image 2.3.3

Inverted Image to aplikacja, dzięki której można dodawać do zdjęcia lub grafiki efekt odbicia w lustrze wody. Dodatkowo narzędzie pozwala na wykorzystanie efektu fali.

Inverted Image umożliwia określenie wielkości obrazka, umiejscowienie oraz przejrzystość. Twórcą programu jest ZXT 2007.