Inwestycje 2006 1.1.01

Program do rozliczeń inwestycji w akcje i kontrakty terminowe. Można też budować portfele o dowolnym składzie i obserwować ich zachowanie w czasie.