iOrganize 5.3.0

Program ten to elektroniczny notatnik, który pozwala na zebranie w jednym miejscu wszystkich zapisków, notatek, pomysłów, adresów stron internetowych. Wszystkie zebrane informacje można przeszukiwać i sortować według ich kategorii.