IP Aware 1.1

Program umożliwa sprawdzenie wolnych i wykorzystywanych adresów IP w zdefiniowanym przez użytkownika zakresie. Wystarczy podać wartości początkowe i końcowe, a program wyświetli pełną listę adresową z komentarzem "wolny" lub "w użyciu". Program działa w miarę szybko i może być wykorzystywany np. w sieciach osiedlowych.