Iron Storm 1.04

Optymalizuje działanie trybu multiplayer.