Ishmael 1.1

Program umożliwiający użytkownikowi synchronizację głosu ze statycznymi obrazkami. Można go wykorzystać w celu przygotowania dokumentacji, opowiadań wzbogaconych zdjęciami, wideo podcastów lub innych projektów. Aplikacja korzysta z grafik dostępnych w albumach iPhoto lub plików PDF a następnie eksportuje wideo do pliku wynikowego zapisanego w formacie QuickTime. Tak przygotowany materiał można edytować za pomocą narzędzi wideo.