JKK Recepta 4.0 pl

Program dla lekarzy i drukarni do drukowania blankietów recept numerowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2008. Szybki wydruk recept wysokiej jakości z wieloma opcjami ułatwiającymi pracę.