JMBD Composer 0.1.0

Program pełni rolę podstawowego edytora dokumentów zapisanych w formacie HTML oraz HTM. W najnowszej wersji zaktualizowano moduł sprawdzania pisowni, dodano podgląd oraz opcję wyszukiwania.