jMemorize 1.2.3

JMemorize to program, którego celem jest nadzorowanie postępów użytkownika w zapamiętywaniu wielu haseł. Działa on na zasadzie kart pytań i odpowiedzi, które są wcześniej definiowane przez samego użytkownika. JMemorize posiada wbudowany system nauczania, który nie tylko sprawdza które zagadnienia zostały już opanowane, ale także tworzy wykresy ilustrujące postępy w nauce.