Joseph's DkE Lyrics 3.0M

Wtyczka do Winampa, która pozwala na wyświetlenie tekstu piosenki w oknie wizualizacji. Niestety, ma problemy z polskimi znakami, co niekiedy mocno utrudnia czytanie.