Kafiner 4.95

KAFINER jest programem, przy pomocy którego można liczyć wypłatę netto, płacę brutto, składki ZUS, odsetki od należności, oszczędności, ustawowe i podatkowe, emerytury ZUS, II i III filaru OFE oraz kredyty bankowe o ratach równomiernych i malejących.

KAFINER - podstawowe funkcje:

- po podaniu płacy brutto można wyliczyć: wypłatę netto, zaliczkę podatku dochodowego, składkę zdrowotną, składki ZUS

- po podaniu wypłaty netto można wyliczyć: płacę brutto, zaliczkę podatku dochodowego, składkę zdrowotną i składki ZUS

- liczenie odsetek od oszczędności lub należności za dowolny okres czasu

- liczenie odsetek podatkowych od 1 marca 1993 r.

- liczenie odsetek ustawowych od 1 listopada 1989r.

- wyliczanie emerytury dla II filaru OFE

- wyliczanie emerytury dla III dobrowolnego FE

- liczenie rat i odsetek dla kredytów bankowych o ratach równych za dowolny okres czasu

- liczenie rat i odsetek dla kredytów bankowych o ratach malejących za dowolny okres czasu

- i inne