Kalkulator Amortyzacji Standard 3.001.001

Kalkulator Amortyzacji umożliwia naliczenie amortyzacji wg jednej z kilku metod:

a) liniowej,

b) degresywnej,

c) 30 % w pierwszym roku w następnych latach wg metody liniowej,

d) 30% w pierwszym roku w następnych latach wg metody degresywnej z uwzględnieniem tzw. premii amortyzacyjnej art. 22k ustęp 6 (ustawy o PIT) i art.16k ustęp 6 (ustawy o CIT).

Ponadto aplikacja umożliwia:

- eksport danych do Excela,

- wydruk planu amortyzacji wg wybranej metody,

- wydruk dokumentu OT (przyjęcie do użytkowania),

- wydruk dokumentu LT (likwidacja środka trwałego),

- wydruk dokumentu MT (zmiana miejsca użytkowania środka trwałego),

- szczegółową klasyfikację GUS w formie wygodnego drzewa z pełnym opisem grup i stawek.