Kalkulator Długości Wyboczeniowych Słupów Żelbetowych v1.2

Kalkulator Długości Wyboczeniowych Słupów Żelbetowych to program ustalający wartości współczynników długości wyboczeniowych słupów żelbetowych wg załącznika C normy żelbetowej PN-B-03264:2002. Aplikacja automatycznie określa wartości współczynników długości wyboczeniowych słupów będących elementami składowymi różnych typów szkieletowych ustrojów żelbetowych. Możliwy jest wybór jednego z trzech wariantów ustroju konstrukcyjnego:

- słup w układzie ramowym,

- słup wielokondygnacyjnego budynku szkieletowego lub parterowego budynku halowego, także estakady,

- słup o określonym schemacie statycznym.

Kalkulator Długości Wyboczeniowych Słupów Żelbetowych podaje - dla wybranego układu konstrukcyjnego i dodatkowego opisu konstrukcji i słupa - wartości współczynników dla obu miarodajnych kierunków wyboczenia, t.j. w płaszczyźnie rozpatrywanego układu konstrukcyjnego oraz w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu. Program stanowi moduł mogący działać samodzielnie. Można z niego korzystać także w ramach obliczeń słupów programem Kalkulator Elementów Żelbetowych.