Kalkulator Elementów Murowych v1.2

Kalkulator Elementów Murowych to program przeznaczony do obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według nowej normy PN-B-03002:2007. Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach. Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie zagadnień projektowych podanych w tej normie. Możliwy jest wybór jednej z sześciu opcji obliczeń:

- ściana obciążona głównie pionowo - model przegubowy,

- ściana obciążona głównie pionowo - model ciągły,

- ściana obciążona siłą skupioną,

- ściana obciążona głównie poziomo,

- ściana piwnic,

- słup.

Kalkulator Elementów Murowych posiada wbudowaną listę elementów murowych, która zawiera wyroby tradycyjne stosowane od lat w budownictwie na terenie Polski. Użytkownik ma możliwość wpisania na tę listę dodatkowych wyrobów na podstawie własnych informacji o ich właściwościach.