Kalkulator Obciążeń Normowych v1.5

Kalkulator Obciążeń Normowych to program przeznaczony jest do wspomagania pracy projektanta przy wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów - ustalaniu wartości obciążeń stałych, zmiennych technologicznych lub klimatycznych, w tym nowych norm śniegowej i wiatrowej. Jest on niezwykle przydatny w codziennej pracy projektowej. W programie wbudowane są następujące normy: obciążeń stałych PN-82/B-02001, obciążeń zmiennych technologicznych PN-82/B-02003, obciążenia pojazdami PN-82/B-02004, obciążenia śniegiem wg trzech ujęć normowych, t.j.: wg PN-80/B-02010, wg PN-80/B-02010/Az1:październik 2006, wg głównych przepisów eurokodu śniegowego PN-EN 1991-1-3, obciążenia wiatrem wg dwóch norm, t.j.: wg PN-77/B-02011, wg PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009 oraz obciążenie gruntem PN-88/B-02004.

Kalkulator Obciążeń Normowych działa w dwóch trybach:

- w trybie Zestawienie obciążeń możliwe jest tworzenie nowych lub edycja istniejących tablic zestawień obciążeń, zawierających wiele obciążeń składowych (pozycji) różnych typów (stałe, zmienne użytkowe czy klimatyczne).

- w trybie Przeglądanie program prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń zapisane w tablicach norm obciążeń stałych, zmiennych technologicznych i obciążeń pojazdami oraz przedstawia procedury szczegółowych obliczeń wartości obciążenia śniegiem lub wiatrem dla wybranego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania.

UWAGA

Aplikacja wchodzi także w skład pakietu SPECBUD PN