Kalkulator obciążeń 2.0.5 pl

Program dla inżynierów do tabelarycznego zestawiania obciążeń normowych: stałych, zmiennych i technologicznych, śniegiem (wg. PN-80/B-02010 jak i zmian z października 2006 - Az1), wiatrem.

Program ma budowę modułową i każdy rodzaj obciążenia jest osobnym modułem, ktory można dołączać do programu. Istnieje również możliwość budowania własnych modułów obciążeniowych, w formie komponentu ActiveX DLL lub też pliku jakiegokolwiek programu pakietu MS Office, jak również innego pliku utworzonego w programie obsługującym VBA. Program działa w wersji niezarejestrowanej przez 45 dni. Po tym okresie użytkowanie jest możliwe tylko po rejestracji.