Kana 1.0

Darmowa aplikacja uruchamiająca się na większości urządzeń obsługujących standard J2ME. Jest to program do nauki japońskiego systemu pisma sylabicznego – hiragany. Dodatkowo może przekonwertować dany łańcuch znaków z pisma łacińskiego na japońskie.