Katalog Kontaktów 2.4

Katalog kontaktów to aplikacja służąca do przechowywania danych o osobach: adresów, telefonów i wielu innych. Kategorie zostały podzielone na grupy, co sprawia, że późniejsze przeszukiwanie danych nie sprawia problemu, poniżej zostały wypisane możliwości programu:

- możliwość przypisania 48 różnych danych o osobie,

- szyfrowanie bazy algorytmem Rijndael (AES),

- możliwość wydruku listy adresów wraz z możliwością modyfikacji przez użytkownika, co na niej ma się znaleźć,

- możliwość zapisania danych do pliku tekstowego,

- możliwość eksportowania i importowania bazy danych,

- wsparcie techniczne,

- sortowanie danych wedle uznania użytkownika,

- przypominacz o urodzinach danej osoby,

- możliwość wyróżnienia adresu w dowolnym kolorze,.