KatMouse 1.03

Głównym zadaniem tego narzędzia jest zwiększenie funkcjonalności myszy oraz wbudowanego kółka. Program może być traktowany jako alternatywa, dołączanego przez producenta, oprogramowania dodatkowego.