KazaaBegone 1.20

Program usuwa wszelkie dodatki spyware i adware pozostawione przez aplikację Kazaa. Aplikacja rozpoznaje i odinstalowuje wszystkie wersje tego programu. Do uruchomienia wymagane są biblioteki Visual Basic 6.