Keyboard Instead Mouse 1.0 pl

Program pozwala za pomocą klawiatury sterować kursorem myszy - przydatne w razie awarii tej ostatniej - np. naciśnięcie klawisza [W] pozwala poruszyć go w górę, a klawisz [V] "złapać" i przeciągnąć dowolny obiekt. Aplikacja posiada również takie funkcje jak uruchamianie wraz ze startem systemu, czy chwilowa dezaktywacja programu.