Keyboard Maestro 1.2.3

Umożliwia przełączanie aplikacji przy pomocy klawiatury oraz pozwala zautomatyzować z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych niemal każdą czynność. Możesz otwierać pliki, teczki, uruchamiać programy, wybierać komendy z menu, a nawet wpisywać często powtarzane fragmenty tekstu.