Keyboard Press

Keyboard Press to narzędzie służące do wielokrotnego wprowadzania kombinacji klawiszowych. Twórca aplikacji jest jdbbx.