KeyboardEx 2.1.6

Aplikacja pozwala rozszerzyć możliwości klawiatury, tak aby działała jak odpowiednik za ok. 300 zł. Wystarczy wybrać dowolną kombinację klawiszy i przypisać jej jakąś funkcję, np. po naciśnięciu klawisza [-] program zwiększy głośność muzyki, a gdy zostanie naciśnięta kombinacja [Ctrl]+[E], program otworzy klienta poczty e-mail. Oczywiście KeyboardEx posiada znaczenie więcej funkcji (np. ułatwia szybkie wpisywanie kodów do gier poprzez symulację naciśnięcia klawiszy na klawiaturze, czy sterowanie Winamp'em).