KISS Maclink 1.6

Program umożliwia udostępnianie plików wideo, zdjęć oraz muzyki pomiędzy Macintoshem, a odtwarzaczami DVD/Divx firmy KISS, wyposażonymi w gniazdo Ethernet lub łączność bezprzewodową.