Kolekcja broni 13.0.1

Kolekcja broni to program umożliwiający prowadzenie elektronicznej ewidencji posiadanej broni (pistoletów, karabinów, noży itp.). Przyda się we wszystkich sklepach prowadzących sprzedaż broni.

Kolekcja broni pozwala:

- Szybko wyszukać informacje o konkretnych przedmiotach

- Zapisać w bazie danych wszystkie niezbędne informacje na temat posiadanych przedmiotów

- Zapisać w bazie danych zdjęcia przedmiotów

- Wydrukować kartę informacyjną przedmiotu - wszystkie informacje na temat przedmiotu włącznie ze zdjęciami

- Przypisywać dodatkowe dowolne informacje oraz parametry przedmiotom

- Zapisywać w bazie danych pliki oraz kontakty związane z poszczególnymi przedmiotami

O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki jej wydaniu demo.