Kolekcja Modeli Pociągów 13.0.1

Kolekcja Modeli Pociągów to program umożliwiający prowadzenie elektronicznej ewidencji informacji o posiadanych modelach pociągów.

Kolekcja Modeli Pociągów to:

- Możliwość gromadzenia w bazie danych i analizowania informacji o posiadanych modelach w dowolnej skali (HO, O, N, G)

- Możliwość przenoszenia do archiwum informacji o modelach np: po sprzedaży

- Możliwość wydrukowania karty informacyjnej modelu - wszystkie informacje na temat modelu na jednej stronie

- Możliwość gromadzenia i śledzenia aktywności związanych z modelami

- Program bardzo łatwy do instalacji i użytkowania

- Szybkie wprowadzanie danych za pomocą skrótów klawiaturowych

- Konfigurowalne pola - można im przypisać im dowolną nazwę

- Notatki - można je przypisać do dowolnego rekordu

- Kopia zapasowa/przywracanie danych

- Program pracuje z wszystkimi nowoczesnymi systemami operacyjnymi Windows (Win XP/2003/Win2008/Win 7/Win 8 Pro)

O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki jej wydaniu demo.