Kolekcja Monet 13.0.1

Kolekcja Monet to program umożliwiający prowadzenie elektronicznej ewidencji posiadanych monet. Przyda się każdemu numizmatykowi oraz sklepom prowadzącym handel tego typu rzeczami.

Kolekcja Monet pozwala:

- Szybko wyszukać informacje o konkretnej monecie

- Zapisać w bazie danych wszystkie niezbędne informacje na temat posiadanych monet

- Zapisać w bazie danych zdjęcia monet

- Wydrukować kartę informacyjną monety - wszystkie informacje na temat monety włącznie ze zdjęciami

- Wydrukować historię wypożyczeń monet

- Przypisywać dodatkowe dowolne informacje oraz parametry monetom

- Zapisywać w bazie danych pliki oraz kontakty związane z poszczególnymi monetami

- Skanować bezpośrednio z programu informacje związane z posiadanymi monetami

O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki jej wydaniu demo.