Komputerowy System Ewidencji Przyrządów Pomiarowych

Komputerowy System Ewidencji Przyrządów Pomiarowych jest bazą danych umożliwiającą przechowywanie, wprowadzanie, edycję i usuwanie danych, takich jak nazwa przyrządu, producent, typ przyrządu, jego masa oraz wymiary, sposób ustawienia przyrządu, wielkości mierzone oraz ich jednostki, zakres pomiaru, czy dokładność pomiaru. Może służyć ewidencji przyrządów pomiarowych w hurtowniach czy sklepach zajmujących się rozprowadzaniem przyrządów pomiarowych, różnego rodzaju firmach czy zakładach używających do pracy przyrządów pomiarowych lub szkołach wyposażonych w pracownie specjalistyczne.

Program wymaga bazy danych Microsoft Access