Kontakt (Andrzej Mulawa) 1.2 pl

Aplikacja służy do zapamiętywania adresów stron WWW i adresów pocztowych. Wprowadzane do programu adresy są automatycznie sortowane w kolejności alfabetycznej według nadawanego adresom priorytetu. Priorytet stanowi dowolny, nadawany przez użytkownika PC, zestaw znaków. Niewielkie rozmiary programu pozwalają na jego zainstalowanie na dyskietce i korzystanie z niego w klubach internetowych, u znajomych, w pracy itp. Korzystanie z programu w zasadzie sprowadza się zaznaczenia (klik) żądanego adresu i uaktywnienia w Menu opcji "Połącz".