Kreator Świadectw 5.63

Kreator Świadectw to program do błyskawicznego drukowania świadectw szkolnych wszystkich typów szkół. Wyróżnia się bardzo intuicyjnym interfejsem obsługi, pracą ze skanami świadectw oraz wieloma funkcjami automatyzującymi proces przygotowywania świadectw do wydruku.

Kreator Świadectw składa się z 2 modułów: bezpłatnego modułu Nauczyciela (zakładanie klas, wprowadzanie danych uczniów i ocen) oraz modułu Drukowania (drukowanie, edycja szablonów). Producent zapewnia szybką pomoc techniczną. W najnowszym wydaniu poprawione świadectwo 13a ukończenia gimnazjum, nastąpiła modyfikacja adnotacji uczniów z upośledzeniem, dodano oceny "nie uczęszczał" i "nie uczestniczył".