KwikOff 1.7.5

KwikOff to darmowy program, który oferuje użytkownikowi możliwość wyłączenia, restartu lub też przejścia w stan hibernacji systemu. Nadto możliwe jest wylogowanie. Użytkownik planuje czas, w którym ma zostać wykonana dane czynność (np. wylogowanie za 45 minut) i to wszystko. Jeśli mamy do czynienia z czynnością cykliczną, można zaplanować wykonywanie jej o określonym czasie aż do odwołania, np. codziennie.

KwikOff pozwala w każdej chwili sprawdzić, kiedy zaplanowana akcja zostanie wykonana - pokazywany jest licznik odmierzający do niej czas. Choć aplikacja nie ma polskiej wersji językowej, jej obsługa jest bardzo prosta. Na naszych stronach można znaleźć również program działający odwrotnie - Don't Sleep.