Labels X 1.1.2

Labels X to odpowiedź na pytanie, gdzie się podziały Labels z Mac OS 9 do oznaczania kolorem plików i folderów. Program daje jakieś 95% ich możliwości. Naniesienie koloru wymaga tylko wskazania go w menu kontekstowym. Oznaczenia będą także widoczne w oknach Findera o układzie kolumnowym, a nawet będzie można sortować zawartość tych okien po kolorze naklejki.