Lama 1.0

Komunikator tekstowy do porozumiewania się w ramach sieci lokalnej, opartej na protokole TCP/IP, NetBeui, IPX, itp.). Aplikacja jest bardzo prosta i bardzo przydatna, kiedy nastąpi awaria bramki internetowej i tradycyjne komunikatory nie są w stanie zapewnić łączności pomiędzy użytkownikami.

Wiadomości mogą być wysyłane do pojedynczych komputerów lub całej społeczności. Program posiada proste archiwum.