LanSpy 2.0

Skaner sieciowy dostarczający jego użytkownikowi niezwykle interesujących informacji o innych komputerach.

Aplikacja pozwala na uzyskanie nazw domen i NetBios, adresów MAC, informacji o serwerach, czasie, dyskach, użytkownikach, globalnych i lokalnych grupach użytkowników, zasadach bezpieczeństwa, współdzielonych zasobach, sesjach, otwartych plikach, usługach.

Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia administrator może sprawdzić, które sfery bezpieczeństwa wymagają poświęcenia większej uwagi.