Legacy of Kain 2: Soul Reaver patch

Naprawia szereg drobnych błędów wykrytych w grze.