Leo Backup 2.0

Leo Backup jest programem, który umożliwia użytkownikowi robienie regularnych kopi zapasowych danych znajdujących się na dysku twardym. Aplikacja ta przeznaczona jest do pracy w systemach Windows - zarówno stacjach roboczych, jak i serwerach. Główną ideą przyświecającą autorom aplikacji było stworzenie narzędzia do zapisywania, w różnych lokalizacjach sieciowych, kopii w bezpieczny sposób.